Drobečková navigace

Úvod > O obci

O obci

Úvod

Obec Březina se nachází v severozápadním okraji správního území okresu Jindřichův Hradec.

Obcí prochází komunikace II. třídy 135 Kamenice nad Lipou-Soběslav a komunikace III. třídy 13536 Březina-Deštná.

Geomorfologická poloha obce Březina je na předělu mezi Českomoravskou vrchovinou a Táborskou pahorkatinou.

Obec leží v nadmořské výšce 560m na mírném návrší orientovaném k jihu do údolí Dírenského (dnes Deštenského) potoka. Ve vzdálenosti cca 4 km se nachází město Deštná, lokální centrum pro nejbližší okolí.

O obci z historie opsáno

První písemná zpráva se připomíná již v roce 1294. Název obce pravděpodobně pochází od místa založení, kde byl vykácen březový les.

První historické zápisy obce - ves s poplužním dvorem byla majetkem dělena mezi Rožmberky a pány z Hradce. V roce 1595 ji koupil rytíř Vilém Růt. V roce 1653 ves patří k zámku Červená Lhota, majitel hrabě Adam Pavel Slavata z Jindřichova Hradce.

Místní kaple sv. Jana Nepomuckého byla vystavěna v roce 1867, později upravena empírově kolem roku 1900. Zasvěcením kaple se traduje pouť ve Březině. V území obce jsou evidovány nemovité kulturní památky - r. 1767 - zděná boží muka (Pudilova kaplička), r. 1768 kaplička sv. Jana Křtitele (Petrova kaplička), r. 1769 výklenková kaplička (Kovandova kaplička).

První zmínky založení školy ve Březině jsou z roku 1793. Učilo se po chalupách až do roku 1817 (pravděpodobně na č. 65 u Makočů). V roce 1817 byla postavena budova školy jako jednotřídka, v roce 1886 přestavena na dvoutřídní s bytel pro učitele. V roce 1974 škola zrušena a děti dojíždí do Deštné.

V roce 1900 byl ve Březině založen hasičský spolek.

1924 založena ochotnická jednota J. K. Tyla.

1930 sčítání lidu (2. 12.): Březina čítala 448 osob, obec Štylfrýdov (dnes Lipovka), která patřila k obci Březina, 115 osob.

Novodobá historie

Obec Březina se osamostatnila odloučením od MNV Deštná v roce 1990 (1. 7.)

V obci trvale žije 127 (1. 1. 2021) obyvatel. 

Obec Březina v občanské vybavenosti vlastní kapli sv. Jana Nepomuckého, obecní prodejnu, kulturní dům s pohostinstvím, relaxační a odpočinkovou zónu, hasičskou zbrojnici, sklad OÚ a obecní rybníky. Obec je též majitele a správcem vodovodu. Obec vlastní a spravuje obecní lesy o výměře cca 72 ha.

V obci Březina působí myslivecké sdružení VRCHA, které využívá honitbu honebního společenství Březina o výměře cca 700 ha. Další organizací v obci je sbor dobrovolných hasičů, který je pořadatelem většiny kulturně společenských akcí v obci.